NACHÁZÍTE SE NA B2B PRO VELKOOBCHODNÍ PRODEJ.

Návod k používání prutů a smekacích navijáků Robinson

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

PRUTŮ A SMEKACÍCH NAVIJÁKŮ

 

RYBÁŘSKÝ PRUT – Návod k používání:

Teleskopické pruty rozkládejte zásadně postupně od špičky směrem k rukojeti tak, aby jednotlivé díly v sobě pevně držely. Nepoužívejte však násilí. Očka prutu musí být srovnána za sebou v jedné linii. Nikdy nevysunujte prut vyhozením dopředu. Prut skládejte v opačném pořadí než jste ho rozkládali – směrem od rukojeti ke špičce. Uchopte oba díly v blízkosti spojů a jemným otáčením uvolněte. V žádném případě nedržte prut za očka! Hrozí jejich odlomení nebo prasknutí.

Po skončení rybolovu prut nejdříve zbavte nečistot, pečlivě jej otřete a dokonale osušte. Nikdy neskládejte prut mokrý, jinak hrozí poškození laku!

Při rybolovu nepřekračujte předepsanou odhozovou zátěž. Prut nikdy nepřetěžujte nepovolenou nadměrnou zátěží. Přetížení však může způsobit prudký zásek, uvíznutí háčku či nevhodně nastavená brzda navijáku při použití silného vlasce.

Pruty pečlivě chraňte před prudkými nárazy. Nepokládejte na pruty při přepravě žádné další předměty. Neopírejte rozložený prut o stěnu. U vody mějte prut co nejčastěji ve vidličkách nebo stojanu, při položení na zem hrozí, že na něj neopatrností šlápnete.

Při přepravě mějte pruty uschované ve vhodných, pro to určených obalech, nejlépe polstrovaných.

Nepoužívejte pruty pro jinou rybolovnou techniku, než pro jakou jsou určeny výrobcem a které odpovídá jejich konstrukce, délka, tvrdost a akce.

Na prutech neprovádějte žádné zásahy, opravy či úpravy, mohli by jste tím nenávratně změnit vlastnosti prutů a tím ohrozit jejich správnou funkci. To může mít za následek jejich poškození i při relativně šetrném zacházení. Nehledě na to, že takto upravený prut ztrácí svou reklamační lhůtu.

UPOZORNĚNÍ:

Grafitové pruty jsou vodivé, proto je nepoužívejte za bouřky nebo v blízkosti elektrického vedení. Pokud je za bouřky nesete rozložené v ruce bez obalu, skloňte špičku dolů k zemi, ať se nevystavujete možnosti zásahu elektrickým výbojem.

 

RYBÁŘSKÝ NAVIJÁK – Návod k používání:

Naviják nasaďte do sedla prutu a řádně upevněte. Naviják v držáku nesmí být volný.

Vlasec protáhněte očky prutu a upevněte na cívku navijáku při odklopeném oblouku překlapěče. Jakmile začnete otáčet kličkou směrem dopředu, oblouk se samočinně překlopí a začne vlasec navíjet na cívku. Vlasec mírně přibrzďujte mezi prsty a tím lehce utahujte. Cívku naviňte téměř k okraji, ale nepřeplňujte. Pokud je na cívce vlasce málo, nebude vám sestava létat daleko, pokud je naopak vlasce na cívce moc, hrozí samovolné odvíjení přes okraj cívky a problémy při nahazování.

Při nahazování se smekacím navijákem nejprve přidržte vlasec prstem u prutu, potom odklopte oblouk překlapěče. Přiměřeně švihněte prutem a současně uvolněte vlasec. Ten se začne z navijáku náhozem odvinovat. Počkejte, až nástraha dopadne do vody. Pak otočte kličkou navijáku směrem dopředu a překlapěč se vrátí do původní polohy, kdy je možno vlasec opět navíjet.

Nastavte brzdu cívky úměrně k velikosti lovených ryb a síle vlasce. Nikdy však neutahujte brzdu naplno. Na výběr máte ze dvou základních brzd, přední a zadní. U navijáků typu Baitrunner, Freerunner a jim podobných, nastavte volnoběžnou brzdu úměrně potřebám lovu, hlavně na položenou. Bojová brzda se zase přizpůsobuje konkrétním situacím, resp. výpadům zejména dravých ryb během zdolávání. Dobře nastavená brzda pomáhá zdolávat rybu a zároveň zabraňuje přetržení vlasce, ale také chrání prut před poškozením.

Po ukončení rybolovu naviják zbavte zbytků krmení a jiných nečistot, omyjte a osušte. Brzdu cívky povolte. Pro ochranu navijáku při transportu sklopte kličku. Není od věci pořídit navijákům ochranný obal. Takto uschovaný naviják se vám odvděčí mnohem delší životností.

 

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Firma RoJ Fishing poskytuje na pruty a navijáky, které dodává do obchodní sítě, záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem maloobchodního prodeje. V případě záručního plnění se zboží vymění za nové, pokud takové je skladem. V případě opravy se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku. O uznání či neuznání reklamace rozhoduje servisní technik firmy Robinson.

Jakékoliv opravy či úpravy prutu nebo navijáku může provádět pouze autorizovaný servis. Navijáky v záruční době není dovoleno otevírat, opravovat nebo jinak upravovat.

Dojde-li k porušení tohoto ustanovení, ztrácí zákazník nárok na záruční servis.

Výrobce, dovozce ani prodejce neodpovídá za závady způsobené nedodržením návodu k použití, nesprávnou nebo nešetrnou manipulací, případně neodborným zásahem do výrobku. Nedodržením uvedených záručních podmínek ztrácí zákazník nárok na záruční servis. Záruka se nevztahuje ani na závady vzniklé během přepravy na straně zákazníka.